NOF Fosen
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene  samt  utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen. Området er et av de mest spesielle i Trøndelag med gode fuglelokaliteter. Lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenes startsider ovenfor.

I kommunemenyene finner du også artslister og fenologioversikter (vårtegn m.m.) for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter og årsmeldinger.

Ved overgangen til ny versjon av www.artsobservasjoner.no i 2015 ble lenkene inn til databasen forandret. I oversikten under er derfor de fleste lenkene for 2011-2014 tatt bort. F.o.m. 2015 vil det bli lenket til den nye versjonen.
 

Utflukter og møter i 2018:

  • Den tradisjonelle Momyrturen: 19.mai, alternativt 20.mai (væravhengig).

  • Orkelsjøen: 23-24.juni.

  • Arrangement på Ørlandet i forbindelse med høsttrekket, i samarbeid med Besøkssenter våtmark, Ørland: 2.september.

  • Fagdag 29.november: https://www.facebook.com/events/323351555152751/Vis Fosen i et større kart

Interessante fugleobservasjoner på Fosen finner du HER


Siden er oppdatert: 26.11.2018 16:07:34