NOF Fosen
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene samt utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Indre Fosen (foreløpig Rissa på disse nettsidene), Åfjord, Roan og Osen. Området har mange gode fuglelokaliteter. Noen av lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenesidene ovenfor.

På kommunesidene finner du også artslister m. m. for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter, årsmeldinger m. m.

Det jobbes med å oppdatere nettsidene i forhold til kommunesammenslåing og lenker til diverse funksjoner på www.artsobservasjoner.no.
 

Utflukter og møter i 2019:

  • Den tradisjonelle Momyrturen: 25.mai, alternativt 26.mai (væravhengig).

  • Trekkfuglenes dag, ringmerking. August-september.
  • Fagdag i samarbeid med våtmarkssenteret på Ørlandet. November.Vis Fosen i et større kart

Interessante fugleobservasjoner på Fosen finner du HER


Siden er oppdatert: 31.03.2019 08:42:29