Hopp til innholdet

Hekkeplattform i Kråktjønna

  • av

Birdlife har bygd hekkeplattform i den restaurerte Kråktjønna i Innstrandfjæra. Plattformen ble bygd på land og ble løftet ut i vannet når den var ferdig. Statsforvalter, Miljødirektoratet, Nettselskapet og Besøkssenter våtmark Ørland bidro også med materiell eller midler. Ekstra takk til grunneiere Svein og Aslaug. Tjønna blir etter restaureringen flittig brukt av stokkender, brunnakker og krikkender, men reven har nok dempet hekkemotivasjonen. Det blir en spennende hekkesesong neste vår med en revesikker plattform!