Hopp til innholdet

Åfjord kommune

Du kan få en rask oversikt over artene som er observert i Åfjord kommune ved å klikke HER.

Viktige fuglelokaliteter i Åfjord:
 
Bingsholmsråsa dyrefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner
Linesøya
Artsliste
Siste observasjoner
Momyra naturreservat/Momyrvatnet
Artsliste
Siste observasjoner

Innhold fra gamle Roan kommune (nå Åfjord):

Almenningen
Artsliste
Siste observasjoner

Inner Vargfossnesa naturreservat
Inner Vargfossnesa er et stort myrområde beliggende i ca. 300 meters høyde over havet i et vakkert landskap langs den varig vernede Hofstadelva (elva kalles Lonelva gjennom reservatet). Myrene er delvis grunne, og små tjern finnes spredt i hele området. Lonelva bukter seg gjennom myr- og skogområdene. Hovedsaklig bjørkeskog vokser langs elva. Reservatet er omgitt av blandingsskog opp mot snaufjellet både i nordvest og sørøst. Området er hekkeplass for våtmarksfugl og spurvefugl.
Artsliste
Siste observasjoner

Måøyan
Måøyan er vernet som naturreservat og har mange viktige økologiske funksjoner for sjøfuglene. Verneverdiene i dette området er store, og sjøfugler benytter området året rundt både som hekke-, beite-, myte- og overvintringsområde. Måøyan har stor konsentrasjon av hekkende teist og også hekkende toppskarv.
Måøyan er sjelden blitt besøkt av ornitologer de siste årene, så derfor er det få observasjoner som er lagt inn på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner

Værøya
Artsliste
Siste observasjoner

Kommunen har fått spesielt ansvar for å ta vare på makrellterna. Se postkort fra Miljøverndep.

Her er en rapport om fugleliv og natur i Roan: