Annet/Årsmeldinger
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag for året 2018

Styret i 2018 har bestått av:

Leder: Odd Rygh
Nestleder: Jørgen Søraker
Sekretær: Elsa Bjørgan
Kasserer: Torgeir Ring
Styremedlem: Geir Melum
Valgkomite: Tor G. M. Eriksen og Alfred Brødreskift

Møter:
Årsmøte med konstituering av styret ble avholdt 13. mars 2018, på Bjugn Helsestasjon, avdeling barn og unge.
Den 29. november ble det arrangert et fagmøte i samarbeid med Besøkssenter våtmark, Ørland, med flere spennende foredrag. Møtet ble avholdt på Ørland Kultursenter, og et oppmøte på 30 stk. syns vi var bra.

Arrangementer og aktiviteter:
Den årlige turen til Momyra ble avholdt den 19. mai, der 8 stk. møtte opp. Vi fant 34 fuglearter ved Momyrvatnet, mens ytterligere 6 arter ble sett på turen innover Lonin. Blåstrupen glimret også i år med sitt fravær, men gulerla var på plass. Ellers ble bl. a. et skjeandpar, 2 horndykkere og en grønnstilk sett på turen.
Den annonserte turen til Orkelsjøen ble avlyst delvis pga. værforholdene og delvis pga. tidlig vår (mange fugler var ferdige med spill osv.).
Foreningen stilte med fugleguider i naturuka som ble arrangert av Besøkssenter våtmark, Ørland, 25/8-2/9.
Jørgen og Audun, i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland og ringmerkingsutvalget , har satt i gang arbeidet med ringmerkingsstasjon i tindvedkrattet i Grandefjæra. Ringmerkingen kom i gang med provisoriske løsninger, og det ble etter hvert gjennomført mange timer med ringmerking. Flere av foreningens medlemmer var innom både på dugnad og for å se på aktiviteten. Arbeidet med å etablere en permanent ringmerkingsstasjon fortsetter i 2019.
Vi får nevne at sandsvalekolonien på Garmo i Rissa hadde et nytt år med vellykket hekking (ca. 250 reirhull). De 3000 kronene vi satte av til å dekke grunneiers utgifter til bruk av maskiner (i flere år) ble ikke brukt. Vi prøver å finne midler hos Fylkesmann, kommune, legater osv. til dette, men sandsvala og dens biotoper kommer dessverre ikke inn under noen av kategoriene man kan søke på. Så vi får håpe på fortsatt velvilje og interesse hos en positiv grunneier.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2018

 • 1 trelerke Hoøya 10-17.mars.

 • 1-2 sivhauker ble sett ved flere anledninger på Ørlandet i mai-juli (3 obs. ved Rusasetvatnet, 1 ved Ørland flystasjon).

 • 1 myrrikse sang ved Vestrått 12.juni, 1 ind. sang ved Valtjønna, Asserøy 27.juni-3.juli.

 • 1 myrsanger sang ved Rusasetvatnet 2.juli, 1 ind. sang ved Fitjan Amfi 19.juli.

 • 1 gresshoppesanger sang i Vettavika, Bessaker 21.-29.juli.

 • 1 steppehauk Grandefjæra 4.september.

 • 1 ungfugl av rosenstær på Rødberg, Stadsbygd 6.september.

 • 1 rosenvarsler Urdsøra, Osen 10 september.

 • 1 ringand Eidsvatnet 5-11.oktober.

 • 1 polarsvømmesnipe på Frohavet 11.oktober.

 • 1 svartstrupe ved Godset, Storfosna 14-15.oktober.

 • 1 hærfugl Skjøra, Roan 27.oktober.

 • 1 taffeland Rusasetvatnet 27.november-6.desember.

 • 1 svartrødstjert ble sett i Vestvikan, Fevåg i tiden 21.november-2.desember.

Ellers er det verdt å merke seg at det blir stadig flere observasjoner av duetrost her på Fosen.


Antall medlemmer:
Vi er pr. i dag 72 medlemmer, mot 63 i fjor, altså en framgang på 9.


ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag for året 201
7

Styret i 2017 har bestått av:

Leder: Odd Rygh
Nestleder: Jørgen Søraker
Sekretær: Elsa Bjørgan
Kasserer: Torgeir Ring
Styremedlem: Geir Melum
Valgkomite: Tor G. M. Eriksen og Alfred Brødreskift

Møter:
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert, dette var årsmøtet 15. mars 2017.

Arrangementer:
I forbindelse med hagefugltellingen hadde vi et familiearrangement i Austråttlunden søndag 29.01.2017. Samarbeid mellom Besøkssenter våtmark Ørland og NOF (lokallaget). 35 deltakere.
Den årlige turen til Momyra ble avholdt den 20. mai. Ikke så mange som møtte opp (6 stk.), men vi hadde det trivelig i det fine været vi som var der. Vi fant 35 fuglearter. Blåstrupen glimret også i år med sitt fravær, men gulerla var på plass. Ellers ble bl. a. horndykker og grønnstilk sett på turen. Noen av oss gikk opp til Tostenvatnet for å se etter hekkende sædgås, som noen muligens hadde sett i et vann i nærheten for noen år siden. Så ikke snurten av den, men vatnet er stort, med mange holmer og skjær, så den kunne ha funnet en bortgjemt plass.
I Rissa hadde vi det et arrangement på Fuglenes dag den 28. mai. Oppmøte var i Leinslia klokka 08.00. Selv om det var tidlig på morgenen og søndag, så var det en liten flokk som møtte opp (12-13 stk.). Vi gikk oppover Leinslia et stykke og lyttet til fuglesangen. Vi så og hørte i alt 24 arter. Etterpå tok vi turen til fugletårnet i Grønningsbukta. Der observerte vi 21 arter, bl. a. en svarthalespove.
I Bjugn/Ørland deltok lokalavdelingen under åpningen av Rusasetvatnet 16. september.
24. oktober deltok 5 av foreningens medlemmer på dugnad ved Eidsvatnet i Bjugn. Det ble lagt grus på gangstien ut til fugletårnet.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2017:
Hvithodespurv, steppehauk, hvitvingesvartterne, sandterne, sitronerle, dvergsvane, svartstrupe, turteldue, egretthegre, dvergspurv, polarsvømmesnipe, langnebbekkasinsnipe.

Antall medlemmer:
63 medlemmer mot 68 året før, altså en nedgang på 5.


ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag for året 2016

Styret i 2016 har bestått av:

Leder: Jørgen Søraker
Nestleder: Stig Gaarden
Sekretær: Odd Rygh
Kasserer: Torgeir Ring
Styremedlem: Geir Melum
Valgkomite: Tor G. M. Eriksen og Alfred Brødreskift

Møter: Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert, dette var årsmøtet i april 2016.
Ekskursjoner og fagkvelder: Den årlige turen til Momyra ble avholdt den 4.juni. Horndykker og gulerle var av de tradisjonelle høydepunktene. 7 stykker deltok på turen.
1.desember arrangerte vi fagkveld på Ørland Kulturhus. Odd fortalte og fugletur på Østlandet, og Jørgen fortalte om fugletur til Russland. Godt oppmøte og stemning for gjentakelse.
Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2016:
Stork, egretthegre, hvithodespurv, myrhauk, sivhauk, polarsvømmesnipe, skogdue, boltit, taffeland og gulbrynsanger.

Antall medlemmer:
68 medlemmer mot 67 året før, altså en økning på 1.


ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag for året 2015
 

Styret i 2015 har bestått av:

Leder: Jørgen Søraker
Nestleder: Stig Gaarden
Sekretær Alfred Brødreskift
Kasserer: Torgeir Ring
Styremedlem: Geir Melum
Valgkomite: Tor G. M. Eriksen og Edgar Sumstad

Møter: Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert.

Ekskursjoner og fagkvelder: Den årlige turen til Momyra ble avholdt den 31.mai, 7 stk. deltok, og høydepunktet ble en bøksanger ved Momyrvatnet.
Den 25.november arrangerte vi fagkveld i Rissa, godt oppmøte med foredrag fra Ebbe, Audun og Jørgen. En flott kveld som mange vil gjenta!

Utadrettet virksomhet:
NOF-Fosen deltok på friluftslivets dag med teleskop og info. En rekke tok turen innom og var interessert i vårt arbeid. NOF-Fosen har også i 2015 vært innblandet i bevaringen av Uthaug havn.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2015:
Steppehauk, sabinemåke, myrhauk, fjellmyrløper, alaskasnipe, lappsanger, tornskate, kjernebiter, bieter.

Antall medlemmer:
67 medlemmer mot 68 året før, altså en nedgang på 1

 


 

ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag for året 2014

Styret i 2014 har bestått av:                                                                  

     
Leder   Jørgen Søraker  
Nestleder  Hans E. Ring    
Sekretær  Alfred Brødreskift   
Kasserer Torgeir Ring    
Styremedlem Geir Melum  
Valgkomité Tor G. M. Eriksen  
  Edgar Sumstad  

Møter:
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert.

Ekskursjoner:
Tradisjonen tro ble det en tur til Momyra i år også, denne gangen 29.mai. Gulerla var på plass men blåstrupen var dessverre ikke å se.

14. mai var lokallaget på tur til Orkelsjøen hvor bl.a. dobbeltbekkasin, boltit, svømmesnipe og fjellerke ble observert.

Utadrettet virksomhet:
NOF-Fosen har vært innblandet i prosjektet om bevaring av Uthaug havn. Vi har kommet med råd og innspill til planer og utredinger.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2014:
Tereksnipe, rødhodevarsler,  rosenstær, starrsanger, stormsvale, polarsvømmesnipe, myrhauk, båndkorsnebb, fjellmyrløper, bøksanger, ringgås, åkerrikse, svømmesnipe og rosenfink.

Ringmerking:
Alfred merket i 2014 4 voksne og 21 årsunger av kattugle i fjor.

Antall medlemmer:
68 medlemmer mot 64 året før, altså en økning på 4 medlemmer.

 


 
ÅRSMELDING
Norsk ornitologisk forening
Fosen lokallag for året 2013
 

Styret har i 2013 bestått av:
 

    På valg:
Leder   Jørgen Søraker I år
Nestleder  Hans E. Ring    
Sekretær  Alfred Brødreskift  I år
Kasserer Torgeir Ring    
Styremedlem Geir Melum  
Valgkomité Tor G. M. Eriksen I år
  Edgar Sumstad I år

Møter
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert.

Ekskursjoner
Den årlige turen til Momyra m/omheng ble gjennomført 26.mai.

15.-16. juni ble det arrangert tur til Orkelsjøen sammen med Trondheim lokallag. Til tross for at det bare ble tre turdeltakere ble artslisten fantastisk, med dobbeltbekkasin, fjellerke, myrhauk og boltit som høydepunkter.

30.-31. august var det planlagt tur til Halten. Dette ble ikke gjennomførbart pga været. I stedet ble det tur ut til Tarva. 7 stykker ble med på turen. Fra båt prøvde vi å tiltrekke oss div. havfugler med hjelp av sildeolje og torskelever. Dessverre kom det ikke noe mer spennende enn en havhest.

Birding Big Weekend ble ikke gjennomført dette året pga for lite påmelding.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2013

Blant godbitene i 2014 var Skogdue, Sabinemåke, Egretthegre, Busksanger, Rosenmåke, Musvåk, Tornskate, Turteldue, Stormsvale, Halsvale, Hærfugl,

Svartglente, Ismåke, Silkehegre og Rosenstær.

 

Ringmerking:

Alfred merket i 2013 7 kattugleunger, 5 perleugleunger og en voksen perleugle.

 

Antall medlemmer:

64 medlemmer pr. 31.12. en økning på 25 fra året før. Dette grunnet nytt system rundt NOF generelt.

 

 


 

ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk forening
Fosen lokallag for året 2012

Styret har i 2012 bestått av:
 

    På valg:
Leder   Kjell Koteng  2012
Nestleder  Hans E. Ring   2012
Sekretær  Alfred Brødreskift  2013
Kasserer Torgeir Ring   2012
Styremedlem Geir Melum 2013
Valgkomité Jørgen Søraker 2012
  Edgar Sumstad 2013

Møter
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert.

Ekskursjoner
Den årlige vårturen til Momyra samlet 13 deltakere 20. mai. Blåstrupen var igjen på plass og det samme var gulerlene. 35 arter ble loggført. På tampen av året kikket Odd gjennom bildene som ble tatt av gulerlene. Et av bildene fanget oppmerksomheten  med mistanke om at det kunne være ei gulerle av underarten flava. Flere eksperter har gått god for mistanken og ingen har så langt påstått noe annet.       
Det ble også i 2012 gjort et forsøk på å komme opp på Orkelsjøen. Dessverre var vi for tidlig ute denne gangen også. Snøforholda satte en stopper. De 5 medlemmene som dro 1 -2. juni, tok derfor turen til Dovre med avstikkere på Fokstumyra, Grønnbakken og Slettestjønna. Myrhauk og hele 8 dvergmåker var nok de mest heftige artene som ble observert.

Birding Big Weekend
Etter et flott initiativ fra Jørgen ble det arrangert en konkurranse i helga 4.–6. mai der målet var å observere flest mulig arter etter nærmere regler. 4 lag deltok og ikke uventet ble det favorittseier til Hans Einar sitt lag med 86 arter.

Grønningsbukta naturreservat
Bukta ble igjen ettertrykkelig satt på kartet da det dukket opp en kanadatrane 30. mai. Dette er førstefunn i Norge. Oppdagelsen førte til at vi fikk bred mediedekning. Kanadatrane er for øvrig heller ikke sett i Danmark eller Sverige. Om kvelden 4. juni og dagen etter var det mange ivrige fuglefolk med teleskop som tok turen til Stadsbygda. Kanadatranen forsvant utpå formiddagen 5. juni og er ikke blitt sett siden.
Det ble ei kraftig algeoppblomstring i Nydammen også i 2012. Demningen ble derfor gravd opp og det ble lagt ned ei rør for å kunne tappe ut vatnet samtidig som røra skal kunne benyttes til å fylle opp dammen igjen.

Hovsfjæra fugletårn og friluftsamfi
Lokallaget kan igjen glede seg over at vi har fått et nytt fugletårn i vårt område. 9. september foran ca 80 frammøtte, fikk Jørgen æren av å klippe snora og erklære anlegget for åpnet. Anlegget er finansiert av Ørland kultursenter og Statens Naturoppsyn. Samtidig må det også nevnes at Ørland våtmarkssenter ble åpnet samme dag.

Ringmerking
I løpet av sesongen ble 1058 fugler ringmerket mot 2787 i 2011.  I tillegg til dette ble 6 havørnunger merket med koderinger i Froan. Antall timer med fangst ble det laveste siden starten i 2000, blant annet på grunn av perioder med dårlig fangstforhold.  Det ble en dårlig sesong for finkefugler, for eksempel for gråsisik, grønnfink og bokfink. Den mest tallrike arten ble gransanger med 110 individer. Deretter fulgte brunsisik med 101 individer. Kun 71 gråsisik ble ringmerket mot 3098 individer i toppåret 2006.  Nye ringmerkingsarter i 2012 ble storskarv og nøtteskrike. Av andre mer sjeldne arter nevnes: busksanger 1, myrsanger 1, gulbrynsanger 2 og hauksanger 4. Med fire hauksangere rundet lokaliteten 100 ringmerkede individer siden år 2000.

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2012
Foruten de som er nevnt i årsmeldinga tidligere tar vi med: Båndkorsnebb, dverglo, myrhauk, vaktel, dvergmåke, boltit, mandarinand, lappfiskand, gresshoppesanger, hvitvingesvartterne, hvitryggspett, taffeland, lavskrike og rødhodevarsler. Sistnevnte hadde tilhold på Nes i perioden 25.-29. september. Dette er tredjefunnet av arten i Sør-Trøndelag.

Antall medlemmer:
29 medlemmer pr 31/12,- en økning på 2 fra året før.

Styret 14. februar 2013

 


ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk forening
Fosen lokallag for året 201
1

Styret har i 2011 bestått av:
 

    På valg:
Leder   Kjell Koteng  2011
Nestleder  Hans E. Ring   2012
Sekretær  Alfred Brødreskift  2011
Kasserer Torgeir Ring   2012
Styremedlem Geir Melum 2011
Valgkomité Jørgen Søraker 2012
  Edgar Sumstad 2011

Møter:
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert.

Ekskursjoner:
Den årlige vårturen til Momyra samlet 12 deltakere 22. mai. Blåstrupen glimret med sitt fravær for første gang. Gulerlene var imidlertid på plass og det samme var ei syngende myrrikse. En karakteristisk sang som deltakerne sikkert vil huske heretter. 28 arter ble registrert mens det kun ble fanget en bokfinkhunn med rugeflekk som ble ringmerket. Se grundigere referat fra turen
6 av lagets medlemmer deltok på turen til Orkelsjøen 5. juni. Av observasjoner kan nevnes: Svømmesnipe, fjellerke, blåstrupe, lappspurv, fjelljo og dobbeltbekkasin.
2. juni dro 6 lagsmedlemmer til Svalbard utstyrt med kamera og kikkertutstyr for å få med seg vårtrekket i Adventdaldeltaet. De ble ikke skuffet. 34 arter ble notert der ringgås, praktærfugl, polarlomvi, polarsvømmesnipe og alaskasnipe må nevnes. Det var spesielt å sitte i alkekongeura med tusenvis av alkekonger rundt seg samt observere mengdene av polarlomvi i fuglefjella. En fikk også delta på ringmerking av fjæreplytt da det oppholdt seg ca 1500 individer av arten like ved Longyearbyen.

Utadrettet virksomhet:
Jørgen og Geir markerte fuglenes dag 28. mai ved å stå på stand i Bjugntorget og dele ut brosjyremateriell og orientere interesserte. Det var mange innom og det ble vervet 2 nye medlemmer.
Jørgen og Svein deltok på en naturdag ved Gjølga i regi av Ørland & Bjugn Jeger og Fisk der det også ble orientert om NOF. Teleskopene var med så interesserte fikk studere fugler i forstørret utgave.

Grønningsbukta naturreservat:
Bukta ble skikkelig satt på kartet da det dukket opp en steppehauk 21.august. Dette er førstefunn i Sør-Trøndelag.
Den insektetende sumpterna, hvitvingesvartterne, som dukket opp 29. juli, må også nevnes. Det ble observert 14 nye arter i bukta i 2011 og totalt er det nå registrert 132 arter i området. Vannspeilet i dammen ble utsatt for sterk algeoppblomstring utover sommeren og dammen ble derfor uegnet for fugl å oppholde seg i. Det vil bli satt i verk tiltak mot dette i 2012.

Ringmerking:
I løpet av sesongen ble 2787 fugler ringmerket mot 2246 i 2010. I tillegg til dette ble 17 havørnunger merket med koderinger i Froan, på Tarva og i Melstein. Antall timer med fangst var en del høyere enn foregående sesong, men antall merkede fugler ble likevel ikke større på grunn av en dårlig sesong for finkefugler, som for eksempel gråsisik samt meiser. Likevel ble gråsisik som vanlig den mest tallrike arten med 642 ind. Deretter fulgte gransanger med 314 ind. og brunsisik med 249 ind. Nye ringmerkingsarter i 2011 ble svarthodesanger og brunsanger. Svarthodesanger er førstefunn i Sør-Trøndelag og tredjefunn i Norge. Fuglen holdt til i merkefeltet i tidsrommet 7/8-16/10 og ble et populært krysserobjekt for mange tilreisende fuglefolk. Av andre mer sjeldne arter nevnes: hauksanger 8, gulbrynsanger 3, rørsanger 1, dvergspurv 2 og rosenfink 1. Av spesielle fremmedkontroller nevnes en 2k+ brunsisik hunn som ble merket ved Engures lake i Latvia 8. oktober 2010 og kontrollert på Nes som 2k+ hunn 30. august. 

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2011
Foruten de som er nevnt i årsmeldinga tidligere tar vi med: Polarjo, svartterne, dvergmåke, lappiplerke, tartarpiplerke, lerkefalk, svartryggerle, vaktel, steinskvett ua. leucorhoa, egretthegre, polarlomvi, dvergsvane, båndkorsnebb, stormsvale, polarsvømmesnipe, mandarinand, gresshoppesanger, lavskrike,  ringnebbmåke og lappfiskand.

Antall medlemmer:
27 medlemmer pr 31/12,- en økning på 4 fra året før.

Styret 14. februar 2012
 


ÅRSMELDING
Norsk Ornitologisk forening
Fosen lokallag for året 2010                

Styret har i 2010 bestått av:

    På valg:
Leder   Kjell Koteng  2010
Nestleder  Hans E. Ring   2010
Sekretær  Alfred Brødreskift  2011
Kasserer Gunnar Dybvik   2010
Styremedlem Geir Melum 2011
Valgkomité Kari Groven  2010
  Edgar Sumstad 2011

Møter:
Det ble i perioden avholdt ett møte hvor styret ble konstituert. Styret har gjennom året hatt jevnlig kontakt hvor saker av praktisk art har vært diskutert.

Ekskursjoner:
Momyra 24.mai, med 11 deltakere. Totalt på turen ble det registrert 42 arter, bla blåstrupe og gulerle.
Syv individer ble ringmerket: gulsanger 1, løvsanger 4 og sivspurv 2.
Den planlagte turen til Orkelsjøen ble avlyst, da tilkomstveien var sperret etter ras. Flere av lokallagets medlemmer dro i stedet til Vinstradalen i Oppdal og Slettestjønna i Rennebu med observasjoner av bla. lappspurv, svømmesnipe og fjelljo.

Grønningsbukta:
Den 16. juni ble fugletårnet i Grønningsbukta offisielt åpnet med dekning fra Fosna-Folket. Som seg hør og bør, ble det servert tårnkake under åpninga. Bygginga ble gjennomført med midler gitt fra Statens naturoppsyn og med stor dugnadsinnsats fra flere av lokallagets medlemmer. En stor takk rettes til deltakende medlemmer, velvillige grunneiere og andre involverte.
Pr. dags dato er det i følge artsobservasjoner.no registrert 117 arter i naturreservatet. Den kunstige dammen i reservatet, som ble opparbeidet i 2009, har bidratt til flere nye arter.

Grande amfi og fugletårn:
Grande amfi ble 13. september offisielt åpnet av stortingsrepresentant Snorre Valen (SV). Arrangementet fikk god oppslutning med mange frammøtte og med bred dekning i media. Amfiet er allerede blitt et populært sted for både fuglefolk, lokalbefolkning og andre.

Ringmerking i 2010:
I løpet av sesongen ble 2246 fugler ringmerket mot 2576 i 2009.  Årsaken til det lave antallet var dårlig vær store deler av høsten. Nye ringmerkingsarter i 2010: lappmeis, kongeørn, pilfink, vandrefalk og ravn. Av andre arter nevnes: hauksanger 11, gulbrynsanger 1, myrsanger 1, gransanger ua tristis 1 og lappspurv 1.

Av mer spesielle fuglearter registrert i Fosen i 2010, kan vi ta med:
Storskrikørn, tereksnipe, svartstrupesteinskvett
, splitterne, snøgås, turteldue, dvergsvane, polarlomvi, hvitryggspett, myrhauk, hauksanger, musvåk, vintererle, boltit, vendehals, bøksanger, rosenfink, vaktel, sivhøne, konglebit, ringgås og dvergdykker.

Antall betalende medlemmer:
23, en økning på 6 fra 2009.

Kontingent i 2010:                                                    
Voksen 175,-
Junior 75,-
Pensjonist 150,-
Familiemedl. 100,-


Styret 2. mars 2011

 

Siden er oppdatert: 31.03.2019 09:08:49