Ørland/Brekstadfjæra

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Ørland
kommune

Brekstadfjæra, Ørland


Brekstadfjæra (se kart nederst på sida).

Brekstadfjæra er ikke vernet slik som mange av de andre fjæreområdene på Ørlandet. Brekstadfjæra er likevel en viktig lokalitet for mange vadere og ender, særlig i trekktidene. Det er dessverre planer for utfylling av deler av Brekstadfjæra.

Artsliste
Siste observasjoner

Kart over området. Hos www.miljostatus.no finner du også et bra satelittbilde over området.

Siden er oppdatert: 19.11.2015 20:35:15