Annet/Fugletårn
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 


Fugltårn og tilrettelegging:
(teksten under er sakset fra Trøndersk Natur nr. 2, 2010)
 


Vis Eidsvatnet i et større kart


Foto: Georg Bangjord

Eidsvatnet:

Fugletårnet i Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn ligger i nordenden av vatnet og gir godt utsyn over den mest fuglerike delen av vatnet.

Artsliste
Siste observasjonerVis Grandefjæra i et større kart


Foto: Georg Bangjord

Grandefjæra:

Gjennom et samarbeid mellom fylkesmannen i Sør-Trøndelag (forvaltningsmyndighet), lokalt Statens Naturoppsyn, grunneier og Ørland kommune, ble det i 2009 enighet om å realisere et anlegg for allmuen sentralt i Grandefjæra naturreservat. Målsetningen med anlegget var å enkle adkomsten til verneområdet, kanalisere ferdsel og oppføring av et solid og flerfunksjonelt bygg med godt innsyn i verneområdet. Bygningen dekker flere funksjoner, hvor undervisningsrom og observasjonsbalkong er viet størst plass. Allsidig informasjon om verneområdet og andre naturkvaliteter i området og ellers i kommunen er oppført i underetasjen. Videre er nyttige plansjer også å finne på balkongen og ved parkeringen. Fra balkongen er det god overhøyde og innsyn i verneområdet og landskapet forøvrig. Kravene til universal utforming er fullverdig innfridd i underetasjen. Her er det godt le under dårlig vær og godt innsyn inn i verneområdet. Videre er det tilrettelagt for bevegelseshemmede ved parkeringsplassen, hvor det også er oppført informasjon, bord/benker og levegg. Anlegget ble åpnet i september 2010.

Bygget er tegnet av arkitekt Tormod Amundsen i firma Nordøstkompaniet. SNO lokalt har vært prosjektansvarlig og bygget er reist gjennom tjenestekjøp hos snekker Ole Martin Støwer og naturoppsyn Hans Einar Ring. Videre har arkitekten bak bygget, grunneier Jostein Solbue, dugnad fra ansatte i Ørland kommune, lokalt SNO og frivillighetssentralen alle deltatt i byggefasen. Hele anlegget er oppført utenfor verneområdets grenser.

Bygget utfyller flere funksjonsområder. Undervisningsrom under tak, areal for oppføring av allsidig informasjon og ståsted for godt innsyn i verneområdet, enten fra øvre balkong eller under dårlig vær, mer skjermet i underetasjen.

Artsliste
Siste observasjonerVis Grønningsbukta i et større kart


Foto: Georg Bangjord

Grønningsbukta:

I Rissa og spesielt Stadsbygd er det i løpet av de senere år vokst fram en gruppe fugleinteresserte personer. Takket være denne entusiastiske gjengen fra Stadsbygd ble Fosens andre fugletårn reist sommeren 2010. Alfred Brødreskift og grunneier Johan Norvald Grønning var ansvarlige for byggeprosessen. Tårnet ble bygd på dugnad, og materialene ble finansiert av Statens naturoppsyn. Tårnet er oppført på utsiden av reservatet, men med godt innsyn i hele verneområdet. En betydelig økt observasjonsfrekvens i området skyldes nok i stor grad tilbudet som tårnet har gitt. I 2010 ble 105 fuglearter registrert i verneområdet, hvorav 20 nye for lokaliteten.

Artsliste
Siste observasjonerVis Hovsfjæra i et større kart


Foto: Andreas Meyer Winnem

Hovsfjæra:

Hovsfjæra og Fitjan Amfi er det siste tilskuddet når det gjelder fugletårn/fugleamfier på Fosen. Det ble åpnet med stor festivitas den 9.september 2012, i forbindelse med åpningen av Ørland våtmarkssenter. Lederen av NOF Fosen, Jørgen Søraker, holdt tale og klippet snoren. Se for øvrig omtale på Norsk Ornitologisk Forening sine hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1047

Artsliste
Siste observasjoner

Siden er oppdatert: 19.11.2015 19:50:32