Osen

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Osen
kommune

Osen kommune
Når du kommer inn på artslista i menyen over, kan du se status for hver enkelt art som er observert i kommunen og som er lagt inn på www.artsobservasjoner.no. Du kan imidlertid få en rask oversikt over artene som er observert i Osen kommune ved å klikke HER.

Fra menyen over kan du også komme inn på en fenologiside. Den tar for seg årstidsvariasjoner for fuglearter som vanligvis ikke er i kommunen hele året. I tillegg finner du egne sider om fuglelokaliteter i kommunen. Nederst på denne siden finner du linker til andre fugleområder i Osen og en fuglerapport i PDF-format.

Mange legger inn fugleobservasjonene sine på www.artsobservasjoner.no. Nedenfor finner du de siste observasjonene fra Osen kommune:


 

Viktige fuglelokaliteter i Osen:
 
     
Buholman
Buholman er vernet som naturreservat og har mange viktige økologiske funksjoner for sjøfuglene. Verneverdiene i dette området er store, og sjøfugler benytter området året rundt både som hekke-, beite-, myte- og overvintringsområde. Buholman har stor konsentrasjon av hekkende teist.
Buholman er sjelden blitt besøkt av ornitologer de siste årene, så derfor er det få observasjoner som er lagt inn på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Svesøya
Svesøya er vernet som naturreservat fordi det er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Også for Svesøyas vedkommende er det lagt inn få observasjoner på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner
 


Her er en rapport om fugleliv og natur i Osen:

Siden er oppdatert: 18.11.2015 18:13:04