Rissa/Prosjekt kattugle
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Rissa
kommune

Prosjekt kattugle, Rissa


Denne kattugla hekker i Rissa, men er født i Trondheim.

Prosjekt kattugle Sør-Trøndelag opprettet et kassefelt på 12 kasser i Rissa i 1994. På dette tidspunkt var det svært få kattugler i Rissa. Bestanden økte jevnt utover på 1990-tallet og i 2000 ble det bekreftet syv hekkinger. I dag driftes ca 20 kasser og hekkebestanden er livskraftig med min. 20 par. Alfred Brødreskift er ansvarlig for oppfølging av kassefeltet i Rissa, hvor det innhentes hekkebiologiske data og ringmerking av voksne hunnfugl og unger. En rekke personer deltar i prosjektet i Rissa. Rissa er et av ti kassefelt i Sør-Trøndelag som inngår i et langtidsstudie av kattugle. I 2012 er det 30 årsjubileum for prosjektet. Pr.dags dato er ca. 3000 kattugler ringmerket i prosjektet. Georg Bangjord er prosjektansvarlig i Sør-Tr.lag. Det drives et tilsvarende prosjekt i Nord-Trøndelag, samt i Rindalen.

I Rissa er det er nå satt ring på i alt 300 kattugler siden starten i 1994.

Her er status fra Rissa fra 2010-2015:

2010:
Ingen uheldige episoder i forbindelse med merkinga i år. Eneste ugla som var litt nærgående var bydama på lokalitet 9.
Vi var dessverre for sent ute til å fange uglene på to lokaliteter. Gjennomsnittsvekta for de 9 øvrige ble 681 gram. Uglene var derfor i langt bedre kondisjon i år sammenlignet med 2008 og -09 da vektene var h.h.v. 651 og 627 gram.
Resultatet i år ble 3 observerte og 25 merka unger.
2011:
Oppsummert: 11 hekkinger. I tillegg er det sannsynligvis ei ugle som hekker inne i et hus. Gjennomsnittsvekt på uglene: 713 gram, som
er den høyeste gj.sn.vekt en har målt så langt. Totalt 43 egg gir et snitt på 3,9 egg pr. ugle.
Resultatet i år ble 30 merka unger.
2012:
Oppsummert: Det ble fanget 3 voksenfugler hvorav 1 ble ringmerket. 8 unger ble ringmerket i 2012.
Utover dette kjenner en til ei hekking i Hasselvika hvor ei kattugle har tatt bopel i et hus. Den hekket også der i 2011 iflg opplysninger. Det ble ikke gjort forsøk på å fange de to ungene som viste seg fram.

2013:
Oppsummert: 3 vellykkede hekkinger i kassene. I en fjerde kasse med 3 unger ble ungene sannsynligvis tatt av mår. I en femte kasse hekket det perleugle. Utover dette har en kasse nok en gang blitt utsatt for predasjon; rester av ett egg ble funnet. Dessuten ble det funnet 3 kalde egg i en kasse nær Rissa sentrum. I likhet med i 2011 hekker det ei kattugle inne i en vegg i Hasselvika.
7 (3 + 2 + 2) kattugleunger ble ringmerket.

2014:
Oppsummert: 8 vellykkede hekkinger i kassene. I to kasser var det røtegg, dvs. avbrutt hekking. I én kasse var det predasjon på eggstadiet.
21 (2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 4 + 1) kattugleunger ble ringmerket.

 

2015:
Oppsummert: 5 vellykkede hekkinger i kassene. I en sjette kasse kan det se ut som om 1 unge kom seg på vingene før siste kasserunde. I én kasse var det to røtegg (avbrutt hekking), i én kasse har det vært predasjon på eggstadiet og i én har det vært predasjon på ungestadiet.
12 (3 + 1 + 2 + 2 + 4) kattugleunger ble ringmerket.

Siden er oppdatert: 18.11.2015 18:00:48