Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

    NOF – FOSEN LOKALLAG – FELLESTUR TIL MOMYRA 22/5-2011

Turen har etter hvert blitt en tradisjon der målet i første rekke er å studere gulerlene og blåstrupen som vi finner på bestemte steder på Momyra.

12 personer møtte til avtalt tid ved Krinsvatnet i godværet med nypussede kikkerter og teleskop. Etter litt skåding nede ved vatnet, gikk turen videre til Momyrvatnet.

Vi fikk vel ingen direkte overraskelser artsmessig i første omgang men det var artig å se våryre horndykkere i sin fineste drakt – hele 7 i tallet. Kurtisen var i full gang. Det må nevnes at en fuglelyd voldte litt problemer. Vi fikk ikke øye på fuglen, men det må ha vært en grønnstilk. Ettersom det var meldt sterkere vind utpå dagen, dro vil til hytta i nordenden av vatnet og satte opp et fangstnett. I det vi holder på med dette, hører vi en for de fleste ukjent fuglelyd. Dog ikke for Hans Einar Ring som opplyser at dette er ei myrrikse. Dette er andre gang han opplever myrrikse i dette området. Den holder til i sivet ved en liten holme ca 50 m fra oss og kommer med hyppige lydytringer. Til tross for iherdig speiding av hele gjengen, er det ingen som får øye på fuglen. Sangen derimot sitter nok godt hos de fleste etter dette møtet.

Første uttak fra nettet resulterer i en fugl,- en bokfinkhunn 3K+ med rugeflekk.

Vi avsluttet turen med en stopp på ”vår faste plass” der blåstrupen og gulerlene holder til. For første gang dukket ikke blåstrupen opp. Gulerlene var imidlertid der  sammen med en flokk heilo. Det ble 4 thunbergi denne gang, dog dessverre ingen feldegg.

Jørgen gjorde en god jobb med å loggføre våre observasjoner. Etter hva jeg kan se ble det observert 28 arter når alle var samlet.

Alfred
ref