Roan

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Roan
kommune

Roan kommune
Når du kommer inn på artslista fra menyen over, kan du se status for hver enkelt art som er observert i kommunen og som er lagt inn på www.artsobservasjoner.no. Du kan imidlertid få en rask oversikt over artene som er observert i Roan kommune ved å klikke HER.

Fra menyen over kan du også komme inn på en fenologiside. Den tar for seg årstidsvariasjoner for fuglearter som vanligvis ikke er i kommunen hele året. Nederst på denne siden finner du linker til fugleområder i Roan og en fuglerapport i PDF-format.

Mange legger inn fugleobservasjonene sine på www.artsobservasjoner.no. Nedenfor finner du de siste observasjonene fra Roan kommune:


 

Viktige fuglelokaliteter i Roan:
 
     
Allmenningen
Artsliste
Siste observasjoner

 
Inner Vargfossnesa naturreservat
Inner Vargfossnesa er et stort myrområde beliggende i ca. 300 meters høyde over havet i et vakkert landskap langs den varig vernede Hofstadelva (elva kalles Lonelva gjennom reservatet). Myrene er delvis grunne, og små tjern finnes spredt i hele området. Lonelva bukter seg gjennom myr- og skogområdene. Hovedsaklig bjørkeskog vokser langs elva. Reservatet er omgitt av blandingsskog opp mot snaufjellet både i nordvest og sørøst. Området er hekkeplass for våtmarksfugl og spurvefugl.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Måøyan
Måøyan er vernet som naturreservat og har mange viktige økologiske funksjoner for sjøfuglene. Verneverdiene i dette området er store, og sjøfugler benytter området året rundt både som hekke-, beite-, myte- og overvintringsområde. Måøyan har stor konsentrasjon av hekkende teist og også hekkende toppskarv.
Måøyan er sjelden blitt besøkt av ornitologer de siste årene, så derfor er det få observasjoner som er lagt inn på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Værøya
Artsliste
Siste observasjoner

 
Kommunen har fått spesielt ansvar for å ta vare på makrellterna. Se postkort fra Miljøverndep.
 

Her er en rapport om fugleliv og natur i Roan:

Siden er oppdatert: 18.11.2015 18:18:31