Hopp til innholdet

Indre Fosen

Indre Fosen kommune
Du kan få en rask oversikt over artene som er observert i Indre Fosen kommune ved å klikke her. Nederst på denne siden finner du linker til andre fugleområder i kommunen og noen fuglerapporter. Mange legger inn fugleobservasjonene sine på www.artsobservasjoner.no. Der finner du også de siste observasjonene fra Indre Fosen kommune.

Noen andre prosjekter:

De siste årene er det blitt satt opp en rekke kattuglekasser i kommunen, nærmere bestemt i området Hasselvika-Rissa-Stadsbygd. Dette er gjort for å få en oversikt over kattuglebestanden i området, samt for å få kjennskap til kattuglas levesett gjennom utstrakt ringmerking.
I 2010 var det hekking av kattugle i 11 av disse kassene, derav var det 9 hekkinger som var vellykket. I alt 25 unger ble ringmerket, og det ble i tillegg observert 3 unger. Også 9 voksne ugler ble fanget.
Oppsummeringer for andre år finnes HER.
Traner er det blitt mer av de siste årene, og arten har begynt å hekke fast flere steder på Fosen, bl.a. i Rissa. Mange har blitt ringmerket. Det ser for øvrig ut til at Stadsbygd er blitt samlingsplass for Fosens traner på høsttrekket, før de drar over fjorden og videre. Høyeste antall i 2010 var 57 individer, derav 13 årsunger. Dessuten var det et par med to unger som rastet på Brødreskift hvor den ene ungen var merket. Den var ikke blant de 13 ovennevnte. I 2010 var det kun én sikker hekking i bygda, men flere hekkeplasser er kjent.
 
I 2010 hekket det muligens vendehals i kommunen, da det ble gjort flere observasjoner av arten. I 2011 skal det settes ut 3-4 kasser som er bygd for vendehals. Vendehalsen kan hekke i mange typer skog, men den er så glad i maur at det bør være en del maurtuer i nærheten av der kassa settes opp. Et slikt område skulle det være greit å finne i Rissa. Strategiske mål for kassa HER.
For øvrig er vendehals funnet hekkende ved Brødreskift i 1981 og ved Åsly i 1958, så det skal bli morsomt å se om kassene fører til nye hekkefunn.

Visste du forresten at:

Den eneste observasjonen av kanadagås i Norge før arten ble innført i 1936, var av 1 ind. som ble skutt i Stjørna 22.juni 1900 (Haftorn 1971). Stjørna var egen kommune fram til kommunesammenslåingen i 1964, da en del av kommunen ble overført til Bjugn kommune og en annen del til Rissa kommune. Om denne kanadagåsa ble sett i Rissa- eller Bjugn-delen, vites ikke. I dag kan man se kanadagåsa i antall på over hundre i Botn/Strømmen i vinterhalvåret. Arten hekker også i kommunen.

Beinrester av den utdødde geirfuglen er funnet på Selnes, nærmere bestemt ved Dalelva som kommer rennende fra Damvatnet. Beinrestene er levert til NTNU Vitenskapsmuseet og oppbevares der. Den siste sikre observasjonen av levende geirfugler var av et par som ble skutt ved Island i 1844.

Viktige fuglelokaliteter i Rissa:
 
   
Botn
Artsliste
Siste observasjoner
Fevåg
Artsliste
Siste observasjoner

Grønningsbukta naturreservat
Artsliste
Siste observasjoner

Lauga
Artsliste
Siste observasjoner
Slakken
Artsliste
Siste observasjoner
Strømmen fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner