Hopp til innholdet

Lauga, Rissa

Lauga sett fra vest (se kart nederst på sida).

Lauga er ikke vernet på noen måte, men er det eneste vannet i kommunen som kan sies å være næringsrikt eller eutroft. Slike vann har mye vegetasjon av takrør og sivaks langs land, og dette fører til at enkelte uvanlige arter ellers i bygda kan stikke innom. Av den grunn blir Lauga jevnlig besøkt av lokale ornitologer i sommerhalvåret. Om vinteren fryser Lauga til, så vinters tid registreres det kun noen få observasjoner fra skogområdene rundt.

Artsliste
Siste observasjoner