Hopp til innholdet

Om oss

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene samt utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Indre Fosen (foreløpig Rissa på disse nettsidene), Åfjord, Roan og Osen. Området har mange gode fuglelokaliteter. Noen av lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenesidene ovenfor.

På kommunesidene finner du også artslister m. m. for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter, årsmeldinger m. m.

Det jobbes med å oppdatere nettsidene i forhold til kommunesammenslåing og lenker til diverse funksjoner på  www.artsobservasjoner.no.