Hopp til innholdet

Om oss

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene samt utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen. Området har mange gode fuglelokaliteter. Noen av lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenesidene ovenfor.

På kommunesidene finner du også artslister m. m. for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene for de gamle sidene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter, årsmeldinger m. m.