Hopp til innholdet

Ørland

Ørland kommune
Du kan få en rask oversikt over artene som er observert i Ørland kommune ved å klikke her. Nederst på denne siden finner du linker til andre fugleområder i Ørland og noen fuglerapporter i PDF-format. Mange legger inn fugleobservasjonene sine på www.artsobservasjoner.no. Der finner du også de siste observasjonene fra Ørland kommune.

 

Bjugnholmen naturreservat
Artsliste
Siste observasjoner

Botngård og Botngårdsfjæra
Artsliste
Siste observasjoner

Eidsvatnet fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner

Melstein naturreservat
Artsliste
Siste observasjoner

Nes
Artsliste
Siste observasjoner

Tarva
Artsliste
Siste observasjoner

Valsneset
Artsliste
Siste observasjoner

Været landskapsvernområde
Artsliste
Siste observasjoner

Austråtlunden landskapsvernområde
Ore- og hasselskogområdene, samt randsonene i den rike mosaikk av blandingsskog og myrområder, er spesielt fuglerike. Særlig spurvefugler som trepiplerke, rødstrupe, troster, gulsanger, munk, hagesanger, tornsanger, gransanger, løvsanger, meiser, bokfink og sivspurv setter sitt preg på området. Av andre fuglearter som er registrert kan nevnes hønsehauk, orrfugl, jerpe, rugde, enkeltbekkasin, kattugle, hubro, gråspett, tretåspett, dvergspett og furukorsnebb. Også i borghagen er det et yrende fugleliv.
Artsliste
Siste observasjoner
 
Brekstadfjæra
Artsliste
Siste observasjoner
Grandefjæra naturreservat
Artsliste
Siste observasjoner
Hovsfjæra fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner

Innstrandfjæra fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner

Kråkvågsvaet fuglefredningsområde
Reservatet ble opprettet i 1983 for å sikre en viktig del av Ørlands våtmarkssystem og å bevare det rike fuglelivet i området, særlig av hensyn til hekkende og overvintrende lom, dykkere, dykkender, vadere og andre vannfugler. Det er det nest største av de fire delområdene i ramsarområdet Ørland våtmarkssystem, og det eneste av de fire som ikke ligger til selve Ørlandshalvøya.
Artsliste
Siste observasjoner
 
Rusasetvatnet
Vannet ble tappet ned på 1980- og 1990-tallet. I 2006 ble det lagt fram en plan for å restaurere Rusasetvatnet.
Artsliste
Siste observasjoner
 
Storfosna
Artsliste
Siste observasjoner
 


Her er noen rapporter om fugleliv og natur i Ørland: