Hopp til innholdet

Osen kommune

Viktige fuglelokaliteter:
 
   
Buholman
Buholman er vernet som naturreservat og har mange viktige økologiske funksjoner for sjøfuglene. Verneverdiene i dette området er store, og sjøfugler benytter området året rundt både som hekke-, beite-, myte- og overvintringsområde. Buholman har stor konsentrasjon av hekkende teist.
Buholman er sjelden blitt besøkt av ornitologer de siste årene, så derfor er det få observasjoner som er lagt inn på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner
 
Svesøya
Svesøya er vernet som naturreservat fordi det er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Også for Svesøyas vedkommende er det lagt inn få observasjoner på artsobs.no.
Artsliste
Siste observasjoner


Her er en rapport om fugleliv og natur i Osen: